Словарь кроссвордиста

АМПЛИТРОН

АМПЛИТРОН1. Платинотрон, работающий в режиме усиления.