Идеографический словарь русского языка

Алкалоид

Алкалоид
алкалоид
гетероциклическое соединение
алкалоиды - щелочеподобные соединения.
атропин. | пилокарпин.
кофеин. | ксантин.
кодеин. | теобромин.
морфин. | платифиллин.
кокаин. новокаин. | стрихнин.
никотин. | берберин.
папаверин. | мускарин.
хинин. | колхицин.
эфедрин.

Идеографический словарь русского языка. — М.: Издательство ЭТС. . 1995.